Lokalafdelingen i Grønland

Topografisk kort over Grønland
 

 

Grønlandsmedicinsk Selskab har en lokalafdeling i Grønland. Lokalafdelingens formand er distriktslæge Gert Mulvad, Lægeklinikken i Nuuk. På denne side kan du dels se generel omtale, dels datoer og programmer for det næste og tidligere møder.

Grønlandsmedicinsk Selskabs lokalafdeling.

Lokalafdelingens væsentligste opgave er at planlægge lokale møder med fokus på den grønlandske medicinske forskning, samt fremme forskningstiltag her i landet.

Bestyrelsen deltog også i planlægning af den kombinerede Nuna Med konference og Internationale arktiske medicinske konference ICCH12, der afholdtes i Nuuk i september 2003.

Bestyrelsen består af
Michael Lynge Pedersen, Distriktslæge, Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk
Inuuti Fleischer, formand, Peqqissaasut Kattuffiat, Grønlands Sygeplejerskeorganisation
Ruth Montgomery-Andersen, Forskningsleder, Ilimmarfik
Suzanne Møller, Institutleder, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab
Gert Mulvad, Distriktslæge, Dronning ingrids Sundhedscenter, Nuuk
Turid Skifte, Sygeplejerske, Landslægeembedet

Næste møde
Gå til top

 

Åbent møde

onsdag den 26. november 2014 kl. 17.00

i Peqqissaanermik Ilinniarfik,

Center for Sundhedsuddannelser 

  

 

Program:                                                            

 

Undersøgelse af palliativ indsats i Grønland - et PhD studie ved Mikaela Augustussen

 

Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb ved PhD Christina Viskum Lytken Larsen

 

Uønskede graviditeter i Grønland ved sygeplejerske Stine Falkenberg Brenø

 

Unge kvinder med kønssygdomme og deres møde med sundhedsvæsnet - med skam som omdrejningspunkt ved sygeplejerske Hanne Nyborg

 

Syfilis i Grønland 2010-2014. Incidens og smitteopsporing ved læge Nadja Albertsen

 

Hvorfor skal vi interessere os for patienters hverdagsliv? ved PhD Tine Aagaard

 

Grønlands Center for Sundhedsforskning: status og planer ved Gert Mulvad

 

 

Socialt program:

 

Vi nyder en god bid mad sammen i afslappet samvær.

Der bliver serveret et let aftensmåltid kr. 150. Af hensyn til mad bestilling bedes tilmelding ske senest 24. november 2014.

Deltagelse ved foredragene kræver ikke tilmelding.

 

 

Tilmelding til Suzanne Møller på mail: Sum@pi.uni.gl, telefon 385902, fax 323985

 

 

Med venlig hilsen

 

Inuuti Fleischer, Ruth Montgomery-Andersen, Gert Mulvad, Suzanne Møller, Michael L. Pedersen, Turid B. Skifte

 

Tidligere møder (fra og med 2001) Gå til top

 

 

 Åbent møde onsdag den 23. april 2014 kl. 17.00

i Peqqissaanermik Ilinniarfik,

Center for Sundhedsuddannelser. 

 

Program (klik her for download af program):

 

Spillemønstre, ludomani og folkesundhed i Grønland ved PhD Christina Viskum Lytken Larsen

 

Hepatitis blandt grønlændere i Danmark og i Grønland og betydningen af kronisk infektion med hepatitis B virus ved læge Karsten Rex

 

Akut cystitis – Et kvalitetsudviklingsprojekt Dronning Ingrids Sundhedscenter ved regionslæge Kasper Poulsen

 

En knude i brystet, en opgørelse over tumorektomi på Dronning Ingrids Hospital ved læge Johannes Nicolaisen, Kir afd.

 

Kalaalimernit, kulturel identitet og forandringerved Natuk Lund Olsen

 

 

Socialt program:

 

Vi nyder en god bid mad sammen i afslappet samvær.

Der bliver serveret et let aftensmåltid kr. 150. Af hensyn til mad bestilling bedes tilmelding ske senest 21. april 2014. Hvis man kun deltager til foredrag er tilmelding ikke nødvendig.

 

 

Tilmelding til Suzanne Møller: mail Sum@pi.uni.gl telefon 385902, fax 323985

 

 

Med venlig hilsen

 

Inuuti Fleischer, Ruth Montgomery-Andersen, Gert Mulvad, Suzanne Møller, Michael L. Pedersen, Turid B. Skifte

 

 Åbent møde torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser. 

Program (klik her for download af program):

 

Slagtilfælde i Grønland vedlæge Michael Lynge Pedersen

 

Befolkningsundersøgelserne i Grønland 1993-2014 ved professor Peter Bjerregaard

 

Videnskabsetisk Udvalg ved formand Gert Mulvad

 

Etablering af etisk råd. Ved formand for PK Inuuti Fleischer

 

Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institutleder Suzanne Møller

 

Generalforsamling i Grønlands Medicinsk Selskabs Lokalafdeling, herunder beretning, Regnskab og Valg til bestyrelsen ved Gert Mulvad

 

 

Socialt program:

 

Vi nyder en god bid mad sammen i afslappet samvær. Der bliver serveret et let aftensmåltid kr. 150. Af hensyn til mad bestilling bedes tilmelding ske inden 18. november 2013 kl. 12. Hvis man kun deltager til foredrag, er tilmelding ikke nødvendig.

 

Tilmelding til Suzanne Møller: mail Sum@pi.uni.gl, telefon 349950 lok 957, fax 323985

 

Med venlig hilsen

Inuuti Fleischer, Ruth Montgomery-Andersen, Gert Mulvad, Suzanne Møller, Michael L. Pedersen, Turid B. Skifte

 Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Torsdag d. 14. februar 2013 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.

Fagligt program (klik her for download af program):

1. 'Meet the President' - Om Grønlandsmedicinsk Selskab og de internationale organisationer for circumpolart forskningssamarbejde. Formand for GMS Anders Koch

1. 'Meet the Other President' - Om The International Network for Circumpolar Health researchers (INCHR) og International Journal of Circumpolar Health (IJCH). Professor Peter Bjerregaard

3. Hvad laver SSI i Grønland? Forskning og rådgivning. Seniorforsker, læge Anders Koch

4. Fortid – nutid – fremtid i infektionshygiejne i Grønland. Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Jette Holt, SSI

5. Antibiotikaforbrug og resistens i Grønland. Mikrobiolog Anne Kjerulf, SSI

6. Diagnostik af Diabetes Mellitus i Grønland. Læge Line Damsgaard

7. Orientering om oprettelse af etisk råd i PK. Formand for PK Inuuti Fleischer

Socialt program:
Vi nyder en god bid mad sammen i afslappet samvær. Der bliver serveret et let aftensmåltid kr. 150.

Af hensyn til madbestilling er tilmelding nødvendig inden 12. februar 2013 kl. 12. Hvis man kun deltager til foredrag er tilmelding ikke nødvendig.

Tilmelding til Suzanne Møller, sum@pi.uni.gl, telefon 349950 lok. 957, fax 323985

Med venlig hilsen
Inuuti Fleischer, Ruth Montgomery-Andersen, Gert Mulvad, Suzanne Møller, Michael L. Petersen, Turid B. Skifte

 Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Torsdag d. 25. oktober 2012 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.

Fagligt program (klik her for download af program):
1. Betydning af rygning for hverdagslivet i en bygd - interviews med rygere. Oversygeplejerske, MPH Anne Birgitte Jensen.
2. Muligheder for samarbejde mellem patienter/pårørende og sundhedsprofessionelle omkring sygdomsforløb, med udgangspunkt i patienternes hverdagsliv. Sygeplejerske, PhD stud. Tine Aagaard.
3. Affaldsstoffer – fra teflon og ”slip-let”-plastik – nedsætter vacciners virkning.
Undersøgelse af 400 børn i Grønland; et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Det Færøske Sundhedsvæsen og Harvard School of Public Health
. Læge, PhD Henning Sloth Pedersen og forskningsassistent Ingelise Olesen.
4. Forekomst og håndtering af kronisk obstruktiv lungesygdom i Grønland. Læge Sequssuna Olsen og læge, PhD Michael Lynge Pedersen.
5. D vitamin i den Grønlandske befolkning. Læge, PhD Stig Andersen.
6. Greenland Center for Health Research, Visioner, Sundhedstjenesteforskning. Læge Gert Mulvad og læge, PhD Michael Lynge Pedersen.

Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Onsdag d. 15. marts 2012 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.

Tema: På vej mod Fairbanks

Fagligt program (klik her for download af program):
1. På vej mod Fairbanks. Medlem af Scientific Committee for ICCH15 i Fairbanks, distriktslæge Gert Mulvad, Nuuk
2. Prævalens af efterfødselsdepressioner i Nuuk.
Sundhedsplejerske Iben Motzfeldt, DIS
3. Hepatiti B, D og C blandt grønlændere i DK og i Grønland.
Læge Karsten Rex, DIS
4. Tuberculosis in Greenland - current situation.
TB-sygeplejerske Thomas Rendal
5. A pilot study of ciprofloxacin resistant Neisseria gonorrhoea in the population of Nuuk, Greenland. Læge Pernille Clausen-Dichow, Nuuk
6. Standardization and update of anesthetic equipment in coastal Greenland samt emergency care and transportation of the seriously ill in Greenland. Anæstesioverlæge Niels Kieler, DIH

Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Onsdag d. 5. oktober 2011 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program
1. Invasive infektioner i Grønland 2005-2009. Læge Michael Olesen
2. Selvinducerede medicinforgiftninger i Nuuk 2008-2009.
Læge Lars Bloch
3. Retrospektiv opgørelse af nytildelte førtidspensioner fordelt på diagnose, køn og alder i Nuuk 2008-09.
Læge Lars Vindfeldt
4. To verdener i en. Et antropologisk syn på sygepleje i Grønland og Nunavut.
Præsentation af Phd projekt.
Sygeplejerske, antropolog og PhD Helle Møller

Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Fredag d. 29. april 2011 kl.17.30 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
1. Hypotermi-behandling, flyvende grise og andre anekdoter. Thoraxkirurg Benedict Kjærgaard
2. Anæstesi i Grønland. Anæstesiolog Niels Kieler


Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Tirsdag d. 14. oktober 2008 kl.18.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
1. Mammae Cancer BRCA1 gen fra Forskning til Klinik. Overlæge Torben Myrhøj.
2. Ludomani. PhD-studerende Christina W L Larsen.
3. The Greenland Sexual Health Project, erfaring fra Forskningsprocessen. Projektkoordinator Ruth Montgomery-Andersen
4. Den Nye Struktur i Sundhedsvæsenet. Chefadministrator Søren Rendal
Institut for Sundhedsforskning i Grønland. Distriktslæge Gert Mulvad

SUNDHEDSSTRATEGIER OG FORSKNING INDENFOR FOLKESUNDHED I GRØNLAND. Sommermøde i Grønlandsmedicinsk selskab Mandag d. 4. juni 2008 kl.18.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
1. Kort introduktion til Folkesundheds program anno 2008
2. Selvmordsstrategi for nedbringelse af antal af selvmord i Grønland, PAARISA
3. Tuberkulose, Strategi for bekæmpelse af TB i Grønland og dens implementation. Embedslægesinstitution.
4. Community health and community health research; Chlamydia in the Arctic. (In English)

Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab Tirsdag d. 13. november 2007 kl.18.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:

1. Telemedicin på hele Grønland den praktiske gennemførelse og
Fremtidsmuligheder
. Anders Barslund Telegreenland.
2. Visioner omkring telemedicin referat fra ledelsesmøde og Nunamed.
Workshop ved Marianne Arnfjord.
3. Brug af fjernundervisning i Grønland. Ann Birkekær Kjeldsen.
4. Arvelig mammacancer i Grønland. Torben Myrhøj.
5. Døden. Gwilli Bergenholtz
6. Aktiv dødshjælp. Vurdering fra Etisk Tænketank. ved Gert Mulvad

Medlemsmøde torsdag d. 16. november 2006 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Tema: Intervention og forskning

Intervention og Forskning. Gert Mulvad, Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.
Intervention: SSSPK samarbejdet i skolerne i Nuuk. Line Dahlentoft, Forebyggelsesafdelingen Nuuk Kommune.

Samtale i stedet for vold. Poul Hansen, Politiet.
Hjerneblødning og fokusgrupper. Lise B. Rosing, Center for Sundhedsuddannelser.
Royal Greenland, Vælg en sund vane. Lene K. Nielsen, Royal Greenland.
Tidlig indsats i Familien. Conni Gregersen, Familiedirektoratet.
Arktisk Sygepleje. Ane Marie Møller, Ann B. Kjeldsen, Center for Sundhedsuddannelser.

Åbent møde i Grønlandsmedicinsk selskab, mandag d. 27. marts 2006 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser. I uge 13 er der Forskningskursus på PI, hvilket benyttes til at arrangere møde i GMSL
Fagligt program:
Alkoholismebehandling. Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed.
Rygning i Grønland. Uka Wilhjelm Geisler, Med afd. DIH.
Undersøgelsen om børn og unges trivsel. Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed.
Inuit Health in Transition – et kohortestudie. Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed.
TB smitte blandt skolebørn i Østgrønland. Karin Ladefoged: Med afd. DIH.
Beretning og regnskab for selskabet samt valg af bestyrelse.

Medlemsmøde torsdag d. 17. november 2005 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Præsentation af Nakorsanut, Temanummer om Kræft i Grønland. Allan Gelvan, overlæge, Med afd DIH.
Oversigt over Coloncancer diagnosticeret og behandlet på DIH. Torben Myrhøj, overlæge, Kir. afd. DIH.
Oversigt over Cancerbehandlingen på Medicinsk afdeling, DIH, efter delvis hjemtagning af cancerbehandling. Allan Gelvan, overlæge, Med. afd. DIH.
UVI, Resistensmønster og behandling i Nuuk. Nikolaj Raaber, uddannelseslæge, Lægeklinikken.
E-læge funktionen, evaluering. Thomas Stensgaard, distriktslæge, Lægeklinikken.
HIV i Grønland. Karin Ladefoged, overlæge, Med. afd. DIH.
Iskæmisk hjertesygdom i Grønland. Jens Jørgen Kjærgaard, overlæge, Med. afd. DIH.

Medlemsmøde tirsdag d. 26. april 2005 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Fedmeudvikling i før skolealderen. Birgit Niclasen, Læge, Lægeklinikken.
Sunde råd for børn 4-10 år. Kirsten Høg, Diætist, Ernæringsrådet.
Viden om Børn og Unge. Nina Banerjee, Videnscenter om Børn og Unge.
Børn og Unge i Nuuk, udvikling af projektet Mælkebøtten. Kirsten Ørgaard Pedersen fra Grønlands Arbejdsgiverforening.
Pædiatrien i Grønland. Britta Olsen, Pædiater.
Børn og unge fra Embedslægens årsberetning. Knud Brinkløv Jensen, Embedslægen.
Børn i Grønland, Grønland for børn, forskningsprogram. Gert Mulvad, Læge, Forskningsrådet.

Medlemsmøde tirsdag d. 2. november 2004 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Folkesundhed i børnehøjde. Birgit Niclasen, distriktslæge, studerende ved Nordisk Højskole for Sundhedsvidenskab (NHV).
Tuberkulose i Grønland, med fokus på projekt: TB blandt børn og unge. Turid B Skifte, sygeplejerske Embedslægeinstitutionen, studerende ved NHV.
Genetiske studie omkring fertilitet blandt grønlandske mænd. Henning Sloth Pedersen, distriktslæge.
Sundhedsvidenskabelig forskningsstrategi. Uka Wilhjelm, læge, medlem af det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.
Hvad kom der ud af det grønlandske obduktionsprojekt? Gert Mulvad og Henning Sloth Pedersen, distriktslæger
Generalforsamling i Grønlandsmedicinsk selskab:
1.Formandsberetning.
2 Regnskab.
3 Valg af bestyrelse. Jette M Lyberth, Ruth Montgomery, Uka Wilhjelm og Gert Mulvad indstilles.

Medlemsmøde onsdag d. 30. marts 2004 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Præsentation af Nordisk Højskole for Sundhedsvidenskab (NHV). Helena Willèn, fil dr universitetslektor.
Udvikling og indsatsområder inden for arbejdsmiljø i Norge. Audun Kopperstad, rådgiver ved Arbejdsmiljø- og beskæftigelsesvidencenter i Norge.
Arbejdsmiljø i Grønland. Kredschef Arnaq Grønvold.
Demens i Norden med speciel vægt på Norge. Birger Lillesveen, Nationalt kompetencecenter for aldersdemens.
Praktisk håndtering af demens i Grønland. Michael B. Pedersen, afdelingslæge med. Afd. DIH Nuuk.

Medlemsmøde onsdag d. 19. februar 2003 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Projekter på vej:
Forekomsten af Helicobactor pylori infektion blandt gastroskopi patienter. Ane Sehested, Med. Afd. og Jens Kurt Johansen, Kir. Afd.
Visitation i graviditeten. En udfordring for grønlandske kvinder (MPH). Ruth Montgomery-Andersen, Fødeafd
elingen.
Grønlandsk type 2 diabetikeres oplevelse af at leve med en kronisk sygdom (MPH). Britt Søndergaard Jølf, Center for Sundhedsuddannelser.
INUENDO: Organiske klorforbindelser i kosten og human fertilitet. Henning Sloth Pedersen, Lægeklinikken.
Inuit genetic history. Henning Sloth Pedersen, Lægeklinikken.
AMAP, Human Health, præsentation af den nyeste rapport. Jens C Hansen, Center for Arktisk Miljømedicin.

Medlemsmøde tirsdag d. 15. oktober 2002 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser. Generalforsamling med bestyrelsesvalg.
Fagligt program:
Børnedødeligheden i Grønland. Birger Aaen
Projekt Fjernundervisning. Marianne Arnfjord, Jette Wensien
Modernisering og kardiovaskulær risiko. Peter Bjerregaard
Kræft i Grønland. Karin Ladefoged
Forskningsstrategi og prioritering. Gert Mulvad

Medlemsmøde torsdag d 16. april 2002 kl. 18.00, Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Lægemiddelforsyning af Grønland gennem tiderne. Sygehusapoteker Lars Nielsen, KAS Centralapoteket, Københavns Amt
KASygehusvæsen: internationale samarbejdsflader. Sygehusdirektør Asger Hansen, Københavns Amt
Tuberkulosesituationen i Nanortalik. Beskrivelse af screeningsundersøgelsen her i februar 2002. Gunnar Pallisgaard og Flemming Stenz
Arctic Winter Games Nuuk 2002. Beskrivelse af sundhedsbetjeningen. Jesper Olesen
Antibiotikaforbrug blandt børn i Nuuk. Foreløbige resultater fra opfølgende studie. Birgit Niclasen
Omega3-fedtsyrer i Grønland. Fra 4 forskningsprojekter i Grønland præsenteres fire foredrag og en poster på den 5. konference i den Internationale Forening for Studier af Fedtsyrer og Lipider. Maj måned i Montreal. Abstract gennemgåes
Der er også osteoporose i Grønland.
Foreløbige resultater fra det grønlandske osteoporoseprojekt, der blev gennemført i Nuuk, 2000. Henning Sloth Pedersen og Gert Mulvad

Medlemsmøde torsdag d. 11. oktober 2001 kl.18.00, Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Fedme i Grønland eller har grønlandske kvinder virkelig taget 156 ton på siden 1991 ? Prof. Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed
MPH (Master of Public Health) uddannelsen - et tilbud til Grønland. Prof. Anders Foldspang, Aarhus Universitet
Grønlandssektionen ved Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Ph.D. Anders Koch, Statens Serum Institut
Center for Arktisk Miljømedicin. Centerleder og lektor Jens C. Hansen, Aarhus Universitet

Medlemsmøde torsdag d.16. marts 2001 kl.18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Danmarks Lungeforening i 100 år (10 min). Mogens Thiim
TB i Grønland i 100 år (10 min). Gunnar Pallisgaard og Flemming Stenz
Mine oplevelser på SANA 1955-58 (40 min). Knud Kleist.

Medlemsmøde tirsdag d 20. februar 2001 kl 18.00 i Peqqissaanermut Iliniarfik, Center for Sundhedsuddannelser.
Fagligt program:
Nyt fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Debat omkring forskningsetik i forhold til lovforslag. Gert Mulvad
Indigenous people and health. Henning Sloth Pedersen
Poster presentation omkring D-vitamin hos grønlændere.
Generalforsamling:
1. Formandsberetning.
2. Aflæggelse af regnskab.
3. Valg af formand.
4. Valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt.

 

Lægeklinikken i Nuuk © Gert Mulvad