Finansiering af arktisk forskning

Topografisk kort over Grønland
 

På denne side vil der være orientering om økonomisk støtte til arktisk medicinsk forskning og links til forskellige fonde. Orienteringen er inddelt i aktuelle og tidligere uddelinger.

 
Aktuelle uddelinger
Gå til top

 

 (November 2013) The Canadian Institutes of Health Research (CIHR, det canadiske forskningsråd) modtager nu ansøgninger til støtte af forskning indenfor 'Promoting Mental Wellness and Resilience to Address Suicide in Circumpolar Communities'. Der kan søges op til 250.000 canadiske dollars/år/projekt. Der er ansøgnings-webinar 28. november 12:00pm to 1:30pm Eastern Standard Time med registrering for webinaret 27. november. Download nærmere information og se linket på CIHR-hjemmesiden.

(Januar 2011) Hvert halve år er der uddeling af midler fra Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Se nedenfor.


NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS HJEMMESTYRE
Direktoratet for Sundhed
Postboks 1160, 3900 Nuuk
Telefon: 345000 Fax: 325505
E-postadresse: peqqip@gh.gl
Hjemmeside: www.peqqik.gl

 

Støtte til Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober

Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd indkalder hermed ansøgninger til støtte for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd er oprettet i 1997 af Grønlands Hjemmestyre inden for Landsstyreområdet Sundhed, Miljø og Forskning og ligger i dag under Direktoratet for Sundhed. Rådet skal styrke Grønlands sundhedsforskning og bidrage til den offentlige debat om forskning.

Rådet disponerer over en forskningspulje til støtte for sundhedsprojekter med relation til Grønland, hvortil der hermed indkaldes ansøgninger. Støtte gives gerne til projektudvikling i samfinansiering med andre sponsorer, og der lægges vægt på forankring i Grønland.

Til uddeling rådes over 300.000 kr., der fordeles ved rådets møde i marts og oktober hvert år.

Projekter inden for følgende indsatsområder prioriteres:

1. Samfundsudviklingens betydning for sygdomsmønsteret.
2. Børn i Grønland, Grønland for børn, herunder familiens sociale og sundhedsadfærd.
3. Social og geografisk ulighed i sundhed, herunder sundhedsforhold i bygderne.
4. Sundhedstjenesteforskning og forebyggelsesforskning, herunder interventionsforskning.
5. Human-biologisk forskning.

Der kan også søges støtte til andre projekter.

Til ansøgningen udfyldes et skema, som kan hentes på Forskningsrådets hjemmeside på Sundhedsportalen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Distriktslæge Gert Mulvad, Lægeklinikken i Nuuk, tlf: (+299) 34 49 11, email gm@gh.gl, eller til overlæge, dr. phil. Ade Ojeniyi, Direktoratet for Sundhed, tlf: (+299) 34 66 07, email adoj@gh.gl.

Ansøgninger sendes i 9 eksemplarer til:

Direktoratet for Sundhed
Postboks 1160, 3900 Nuuk

mærket 'Sundhedspuljen', så de er Direktoratet i hænde senest 1. marts eller 1. oktober.

Forskningsprojekter, der planlægges gennemført i Grønland, vurderes alle af det videnskabsetiske udvalg for Grønland. For nærmere information henvises til Kommisionen for Videnskabelige undersøgelser i Grønlands hjemmeside.

 

Tidligere uddelinger
Gå til top


 (Januar 2011) KVUG opslår pulje til støtte af arktiske forskningsaktiviteter, som starter i 2011. Ansøgningsfrist 23. februar 2011. Der lægges vægt på, at projekterne bidrager til overførsel af viden mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner, at projekterne bidrager til opbygning af viden om Arktis i danske og grønlandske forskningsinstitutioner, og at projekterne fremmer formidling af forskningen. Se opslaget her.

(Januar 2006) Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland - Uddeling af projektstøtte for 2006

KVUG yder økonomisk støtte til initiativer og mindre udviklingsprojekter, der kan fremme og understøtte dansk-grønlandsk samarbejde indenfor polarforskning. For 2006 udmelder KVUG hermed en beløbsramme på max. 0,9 mio. kr. til uddeling efter ansøgning, med ansøgningsfrist 27. februar 2006.

Der kan søges om støtte fra 10.000 kr. til højst 100.000 kr. Der vil blive lagt vægt på aktiviteter, der bidrager til kompetenceopbygning i Grønland og videnoverførsel fra Danmark til Grønland. Der vil endvidere blive lagt vægt på udviklingsprojekter, der involverer både danske og grønlandske forskere.

For nærmere information og ansøgningsskema se www.kvug.dk/bevillinger2006.html


(oktober 2003) Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) har uddelt projektstøtte for 2003. Se de støttede projekter på www.kvug.dk/bevillinger2003.html.

KVUG yder økonomisk støtte til initiativer og mindre udviklingsprojekter, der kan fremme og understøtte dansk-grønlandsk samarbejde indenfor polarforskning.

For 2003 udmelder KVUG hermed en beløbsramme på max. 0,9 mio. kr. til uddeling efter ansøgning, med ansøgningsfrist 23. april 2003 kl. 12.

Der kan søges om støtte fra 10.000 kr. til højst 100.000 kr. Der vil blive lagt vægt på aktiviteter, der bidrager til kompetenceopbygning i Grønland og videnoverførsel fra Danmark til Grønland. Der vil endvidere blive lagt vægt på udviklingsprojekter, der involverer både danske og grønlandske forskere.

Hent opslagets fulde ordlyd samt ansøgningsskema og vejledning på:

www.kvug.dk/bevillinger2003.html(februar 2002) KVUG opslår to samfinancierede PhD-stipendier til besættelse i 2002. Ansøgningsfrist 2. april 2002 ! Nærmere information hos Dansk Polarcenter på siden www.dpc.dk/KVUG/PhD-2002.html.

(februar 2002) KVUG udmelder en beløbsramme på ca. 0,9 mio. kr. til uddeling efter ansøgning, med ansøgningsfrist tirsdag den 9. april 2002 kl. 12. Nærmeren information hos KVUG på siden www.dpc.dk/KVUG/vejledning2002.html.


(September 2001) Nordic Arctic Research Program deler millioner kroner ud til grønlandsk sundhedsforskning, i et nordisk samarbejde.
Se NARPs hjemmeside http://thule.o
ulu.fi/narp/ Her beskrives de projekter der har opnået støtte, samt programmets øvrige aktiviteter.
Grønlands sundhedsforskning har haft stor glæde af dette program, hvor blandt andet Grønlandsk Telemedicin i et nordisk samarbejde, er blevet støttet i opstart fasen. Det nordiske netværk er veletableret, og fortsætter selvom situationen for telemedicinen lokalt er i en dvaletilstand.
ICCH12 der finder sted i Nuuk i 2003 har fået midler til planlægningsfasen, som allerede er i fuld gang. Udviklingen kan følges på hjemmesiden www.icch12.org
Grønlands Statistik som er koordinator på det store arktiske levevilkårsprojekt har fået en del af deres midler fra programmet. Projektet kan ses på Statistikkens hjemmeside www.statgreen.gl.
Netværkskonferencer har været en væsentlig del af programmet, og konferencen om Hjertekarsygdomme i Arktisk som blev afholdt i Nuuk i 2000 blev financeret fra programmet.
AMAP Human Health subprogram har fået midler til workshop som blev afholdt i Rovaniemi
Human Health subprogrammet kan følges på Center for Arktisk Miljømedicins hjemmeside www.cam.gl.

Gert Mulvad (e-mail gm@gh.gl).


(September 2001) Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har nu ordinær uddeling af midler. Ansøgningsfrist 1. oktober 2001. Nærmere information René Birger Christensen eller Gert Mulvad.

Fjeld © Gert Mulvad